Ana Sayfa
Hakkımızda

Hakkımızda

Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi 27 Ekim 2001 tarihinde kurulmuştur. Merkezin amacı, Türklerle Ermenilerin tarihsel ilişkilerini incelemek ve aralarındaki kültürel etkileşimi tespit etmek, özellikle bazı çevrelerce gündeme getirilen sözde soykırım hakkında araştırma yapmak, belgeleri ortaya koymak, yayınlamak ve bugünkü Türk ve Ermeni milletleri arasındaki dostluk ve komşuluk düşüncesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin görevleri, Türk-Ermeni İlişkileri ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak, bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, belirtilen konularda konferanslar, seminerler ve her türlü ilmi toplantılar düzenlemek, uluslararası alanda konu ile ilgili yayınları takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek, kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak, Türk-Ermeni İlişkileri ile ilgilenen her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişi ve ilmi dayanışmayı sağlamaktır.

Merkez, kendi konusu ile ilgili yurt içerisinde faaliyet gösteren Türk Tarih Kurumu, Avrasya İncelemeleri Merkezi ve Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ile irtibata geçerek faaliyet birliği içerisine girmiştir. Yurt içerisinde düzenlenen panel ve kongrelerde konu ile ilgili çalışmalarda bulunmuş, bu konu üzerine çalışan bilim adamları ile devamlı diyalog halinde olarak çalışmalara süreklilik kazandırmaya çalışmıştır.